CaribbeanIslands.com

Luxury Travels
Home 5 Bahamas 5 Grand Bahama Island

Grand Bahama beach

Grand Bahama Island är den ultimata destinationen för glittrande sand och smaragdvågor. De flesta av öns turistattraktioner och semesterorter finns i de livliga städerna Freeport och Lucaya. Landskapet sträcker sig från orörda stränder och livfyllda rev till dekadenta semesterorter och butiker. Resorter på Grand Bahama Island är kända för att tillgodose alla gästers dekadenta infall och önskemål. Populära attraktioner på ön inkluderar Lucayan National Park, Count Basie Square, Port Lucaya Marina, Cooper’s Castle, Rand Memorial Nature Center och Burial Mound Cave.

Stränderna här är inget annat än extraordinära. Många lokala stränder intar en feststämning när gäster från olika orter samlas för lite kul och sol nära vågorna. Gold Rock Beachs släta, varma sand är perfekt för långa tupplurar i solen. Stranden har också perfekta snorklingsförhållanden och fantastisk utsikt över stingrockor och sjöstjärnor som dröjer sig kvar nära dess sandbank. Idylliska Taino Beach är omgiven av fantastiska fisk- och skaldjursrestauranger. Avskilda Barbary Beach erbjuder en fri strandlinje och många tropiska träd som ger skugga.

Grand Bahama map

Grand Bahama beach

Grand Bahama Island er det ultimate reisemålet for glitrende sand og smaragdbølger. De fleste av øyas turistattraksjoner og feriesteder finner du i de travle byene Freeport og Lucaya. Landskapet spenner fra uberørte strender og livfylte skjær til dekadente feriesteder og butikker. Feriesteder på Grand Bahama Island er kjent for å imøtekomme alle dekadente innfall og ønsker fra gjester. Populære attraksjoner på øya inkluderer Lucayan nasjonalpark, Count Basie Square, Port Lucaya Marina, Cooper’s Castle, Rand Memorial Nature Center og Burial Mound Cave.

Strendene her er intet mindre enn ekstraordinære. Mange lokale strender inntar en feststemning når gjester fra ulike feriesteder samles for litt moro og sol nær bølgene. Gold Rock Beachs glatte, varme sand er perfekt for lange lur i solen. Stranden har også perfekte snorklingforhold og flott utsikt over rokker og sjøstjerner som dveler i nærheten av sandbanken. Den idylliske Taino-stranden er omgitt av fantastiske sjømatrestauranter. Bortgjemte Barbary Beach tilbyr en uhindret strandlinje og mange tropiske trær som gir skygge.

Grand Bahama map

Grand Bahama beach

Grand Bahama Island is the ultimate destination for glistening sand and emerald waves. Most of the island’s tourist attractions and resorts can be found in the bustling cities of Freeport and Lucaya. The landscape ranges from unspoiled beaches and life-filled reefs to decadent resorts and shops. Resorts on Grand Bahama Island are famous for catering to every decadent whim and desire of guests. Popular attractions on the island include Lucayan National Park, Count Basie Square, Port Lucaya Marina, Cooper’s Castle, Rand Memorial Nature Center and Burial Mound Cave.

The beaches here are nothing short of extraordinary. Many local beaches take on a party atmosphere when guests from various resorts gather for a little fun and sun near the waves. Gold Rock Beach’s smooth, warm sand is perfect for long naps in the sun. The beach also features perfect snorkeling conditions and great views of stingrays and starfish lingering near its sandbar. Idyllic Taino Beach is surrounded by fabulous seafood restaurants. Secluded Barbary Beach offers an unobstructed shoreline and many tropical trees that provide shade.

Grand Bahama map